Eva Buresova

Maak kennis met: Eva Buresova!

Eva heeft diergeneeskunde gestudeerd in haar thuisland: Tsjechië. Tijdens haar studie kreeg zij meerdere beurzen. Hierdoor kon zij een deel van haar studie in andere landen volgen. Door het studeren in verschillende landen, kwam zij in aanraking met de wereld van specialistische diergeneeskunde. Eva besloot dat ze dit graag wilde gaan doen. In Tsjechië zijn er echter geen opleidingsmogelijkheden tot het worden van diergeneeskunde specialist. Dit zorgde ervoor dat zij haar opleiding in een ander land moest voortzetten.

Het was voor Eva niet gemakkelijk om als buitenlander toegelaten te worden op het specialistenprogramma. Toen zij afgestudeerd was als dierenarts, is haar weg naar het behalen van een diploma als specialist interne geneeskunde begonnen. Het heeft in totaal 10 jaar geduurd voordat zij zichzelf specialist interne geneeskunde heeft mogen noemen. In deze periode is ze vaak verhuisd. In die 10 jaar is zij 6 keer verhuisd. Eva heeft in die periode in Frankrijk,  de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België gewoond.

Ze bleef nooit lang op dezelfde plek. Vaak verbleef ze ergens slechts tussen de zes maanden en 3 jaar. Ze heeft twee afwisselende stages gelopen (elk van 1 jaar) voordat ze definitief besloot om haar residentie in Interne geneeskunde aan te vragen. Dit is een 3-4 jarig programma dat nodig is om een specialist te worden. Nadat zij haar residentie afgerond had aan de Universiteit van Gent, besloot ze te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk om daar bij een groot verwijzingscentrum te gaan werken. Hier heeft ze zichzelf voorbereid op de laatste stap voor het behalen van haar doel, namelijk het behalen van een Europees erkend specialistisch examen in interne geneeskunde voor kleine dieren. Nadat ze dit allemaal had behaald was ze blij dat ze terug kon keren naar Europa en dat ze kon starten met haar werk bij het MCD!