Bloedbank

Wij zijn erg trots dat het MCD vanaf heden een bloedbank heeft. Als distributiecentrum van de Animal Blood Bank Benelux(ABB)/ Banco de Sangue Animal(BSA) hebben we bloedproducten op voorraad voor eigen gebruik. Daarnaast kunnen dierenartsen uit heel Nederland bloed afhalen voor gebruik in eigen kliniek. Zo kunnen we huisdieren in het hele land voorzien van een bloedtransfusie als dat nodig is. Een bloedtransfusie kan levensreddend zijn. 

De missie is dan ook het beschikbaar maken van hoge kwaliteit levensreddende bloedproducten aan dieren die dit nodig hebben. Als MCD AniCura werken we hier graag aan mee. 

Lees via de website van Animal Blood Bank Benelux meer over deze missie.

Bloeddonatie

De ABB/BSA, waarvan we het bloed verkrijgen, werken uitsluitend met vrijwillige donaties die Cat Friendly(ISFM) and Fear Free gecertificeerd worden afgenomen. Het bloed wordt bij elke donatie uitgebreid getest op ziektes, bij honden is dat bijvoorbeeld op Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Babesia spp., Leishmania spp., Brucella canis en Dirofilaria immitis, en voor kattenbloed is dit op FIVFeLV RNA, FeLV Provirus, Hemotropisch Mycoplasma en Bartonella henselae.

Het bloed wordt volgens de meest strikte eisen verwerkt tot bloedproducten in het centrale verwerkingslaboratorium. Elk bloedproduct is te herleiden tot de donor en de personen die het bloed hebben afgenomen of verwerkt. Al deze kwaliteitseisen zorgen ervoor dat het risico op een bloed-overdraagbare ziekte geminimaliseerd wordt. Dit wordt gestaafd door het feit dat de bloedbank wereldwijd al meer dan 46.000 transfusies heeft helpen realiseren, met een perfecte traceerbaarheid van de producten, zonder ook maar één gerapporteerde transfusie-gerelateerde infectie. De ABB/BSA hebben meer dan 10.000 donoren en doen per maand 3.000 donaties in 4 landen (België, Engeland, Portugal en Spanje). Het MCD hoopt op den duur ook een bloeddonatiecentrum te worden.

Op de website van de Animal Blood Bank Benelux leest u meer over de kwaliteitstandaarden.

bloedbank

Bloedtransfusie

Een bloedtransfusie is nodig bij ernstige bloedarmoede, bijvoorbeeld bij rattengifvergiftiging, AIHA, zware (bloederige) operaties, milttumoren of beenmergziektes. De bloedtransfusie is bedoeld om het dier in een betere conditie te brengen, zodat een operatie mogelijk is of zodat de medicijnen de tijd hebben om aan te slaan. Of uw huisdier een bloedtransfusie nodig heeft, is afhankelijk van zijn klinische toestand. 

Voor een bloedtransfusie zullen we altijd de bloedgroep bepalen. Het geven van een bloedtransfusie duurt enkele uren. Tijdens een bloedtransfusie houden we de hond of kat bij ons in de afdeling opname voor controle en intensieve zorg.

Uw dierenarts kan ook bloed bestellen en afhalen bij onze bloedbank om een bloedtransfusie te doen bij uw huisdier.