Bloedbank

Wij zijn erg trots dat het MCD vanaf heden een bloedbank heeft. Als distributiecentrum van de Animal Blood Bank Benelux(ABB)/ Banco de Sangue Animal(BSA) hebben we bloedproducten op voorraad voor eigen gebruik, maar kunt u deze als dierenarts ook afhalen voor gebruik in eigen kliniek. Wij hebben in onze bloedbank packed red blood cells (pRBC) hond én pRBC bloedgroep A kat op voorraad,  net als (fresh) frozen plasma hond en kat (bloedgroep A). pRBC/plasma van de kat bloedgroep AB of B kan met spoed besteld worden bij de ABB/BSA.

De missie van de ABB is het beschikbaar maken van hoge kwaliteit levensreddende bloedproducten aan dieren die dit nodig hebben. Als MCD AniCura werken we hier graag aan mee. Wij rekenen dan ook geen extra kosten als er bloed wordt afgehaald bij ons, u betaald direct per factuur aan de ABB. Als distributiecentrum beschikken wij over bloedgroep bepalingen voor zowel hond als kat, infuussystemen en filters.

Lees via de website van Animal Blood Bank Benelux meer over hun missie.

Bloeddonatie

De ABB/BSA werken uitsluitend met vrijwillige donaties die Cat Friendly(ISFM) and Fear Free gecertificeerd worden afgenomen. Het bloed wordt bij elke donatie uitgebreid via PCR en serologie getest, voor honden bloed is dit op Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Babesia spp., Leishmania spp., Brucella canis en Dirofilaria immitis, en voor katten bloed is dit op FIVFeLV RNA, FeLV Provirus, Hemotropisch Mycoplasma en Bartonella henselae. Het bloed wordt volgens de meest strikte eisen verwerkt tot bloedproducten in het centrale verwerkingslaboratorium. Elk bloedproduct is te herleiden tot de donor en de personen die het bloed hebben afgenomen of verwerkt. Al deze kwaliteitseisen zorgen ervoor dat het risico op een bloed-overdraagbare ziekte geminimaliseerd wordt. Dit wordt gestaafd door het feit dat de bloedbank wereldwijd al meer dan 46.000 transfusies heeft helpen realiseren, met een perfecte traceerbaarheid van de producten, zonder ook maar één gerapporteerde transfusie-gerelateerde infectie. De ABB/BSA hebben meer dan 10.000 donoren en doen per maand 3.000 donaties in 4 landen (België, Engeland, Portugal en Spanje). Het MCD hoopt op den duur ook een bloeddonatiecentrum te worden.

bloedbank

Op de website van de Animal Blood Bank Benelux leest u meer over de kwaliteitstandaarden.

De ABB en BSA biedt u als dierenarts 24/7 support bij vragen over transfusieproducten of het toedienen van transfusies in de vorm van een app: BSANIMAL.

Daarnaast bieden zij ook 24/7 telefonische ondersteuning, nascholing en voeren zij wetenschappelijk onderzoek uit.

MCD als bloedbank

Waarom heeft het MCD zich aangesloten bij de ABB/BSA? Voor ons was vooral de hoge kwaliteit van het bloed een reden om deze bloedbank te gaan gebruiken. De pRBC van de hond zijn ontdaan van hun witte bloed cellen (leukodepleted) waardoor er minder kans is op een transfusiereactie. De pRBC van de kat bieden het voordeel dat met minder volume een grotere verhoging van de RBC kan worden bereikt. Omdat het MCD vanaf heden een distributiecentrum is, hebben wij meer bloed dan voorheen op voorraad, waardoor we makkelijker de juiste hoeveelheid en het juiste bloedproduct kunnen gebruiken. De ABB/BSA leveren behalve pRBC en plasma ook trombocyten concentraat, frozen trombocyten, cryoprecipitaat, cryosupernatant en trombocyten gel (voor wondheling). Er is ook een gelyofiliseerd plasma concentraat in ontwikkeling, wat in de toekomst nog meer mogelijkheden geeft.

Voor meer uitgebreide informatie bezoek www.bsanimal.be.

Bloed bestellen via bloedbank

Mocht u geïnteresseerd zijn in het bestellen en ophalen van bloed van de ABB bij het MCD, dan kunt u via deze website een account aanmaken voor uw kliniek. Na het aanmaken van het account wordt verdere informatie vrijgegeven, zoals de kosten. U kunt uw kliniek aanmelden in de bovenbalk bij ‘Clinic Registration’.

Nascholing van de oprichter

Ter ere van de start van onze samenwerking is er op woensdag 20 september van 19.00 tot 21.00 uur een online nascholing te volgen. Het programma bestaat uit:

  • introductie bloedbank ABB/BSA
  • wanneer is bloedtranfusie zinvol
  • toepassen bloedtransfusies in de praktijk
  • welk materiaal neem je voorafgaand af voor verder onderzoek

De training is te volgen voor zowel paraveterinairen als dierenartsen en wordt verzorgd door oprichter Rui Ferreira. De voertaal is Engels.

Binnenkort leest u hier meer informatie over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

BSA is in 2011 in Portugal opgericht door Rui Ferreira, DVM, PhD. De ABB is opgericht in 2022 door Kris Gommeren, dipECVECC, dipECVIM-CA, MSc, PhD, hoofd Emergency and Critical Care Department aan de Universiteit van Luik. De bloedproducten van de ABB/BSA worden gebruikt in de ICU van de Universiteit van Luik, maar ook in andere universiteits- en specialistenklinieken over de hele wereld.