Als de kat een kerstslinger inslikt...

Spelen met de kerstversiering, het lijkt onschuldig. Echter, als een kat een kerstslinger inslikt, kan dat tot grote problemen leiden. Alleen door op tijd in te grijpen en de feestversiering via een operatie te verwijderen, kan een mogelijk fatale afloop worden voorkomen. 

Spelen met kerstversiering

Het lijkt zo onschuldig om uw kat te laten spelen met de kerstversiering, maar dit kan helemaal verkeerd uitpakken. Want als een kat een deel van een kerstslinger (of ander draadje: in dierenartsentermen een zogenaamd lineair corpus alienum) inslikt, kan hij ernstig in de problemen komen. Ieder jaar rond de feestdagen zien we bij het Medisch Centrum voor Dieren een aantal katten die een deel van kerstslinger hebben ingeslikt. Soms heeft de eigenaar gezien dat zijn kat een stuk kerstversiering heeft opgegeten, maar vaker nog is de eigenaar zich nergens van bewust en is hij naar de dierenarts gegaan omdat zijn kat maar bleef braken.


Het ziet er schattig uit, maar kan gevaarlijk zijn….

Waardoor gaat het mis?

Wat kan er gebeuren als een kat een draadvormig voorwerp inslikt? Een deel van de draden worden zonder problemen door maag en darm naar achter getransporteerd en in de ontlasting weer uitgescheiden. Maar de problemen ontstaan als de slinger of het draadje in de maag tot een “knotje” wordt opgerold dat zo groot is dat het niet meer door de maaguitgang naar de darm kan.

Het uiteinde van de draad kan echter wel in de darmen terecht komen. De darmen proberen dit stuk draad naar achter te transporteren. Op een bepaald moment is dit niet verder mogelijk omdat het “knotje” in de maaguitgang vast loopt. De darmen blijven echter proberen het draadje naar achter te transporteren: hierdoor stropen de darmen zich langs het draadje op in de richting van de maag.


Opgestroopte darmen.

Door de kracht die de darm uitoefent op de draad kunnen er ernstige complicaties ontstaan: de draad kan door de darmwand heen snijden en een perforatie van darm veroorzaken. Dit is sneller het geval als de draad dunner is: een vislijntje snijdt eerder door de darmwand dan een schoenveter.

De symptomen

Als uw kat een draadvormig voorwerp heeft ingeslikt dat vervolgens is vastgelopen, wordt de normale passage van het voedsel wordt ernstig verstoord. Hierdoor gaat de kat braken. Deze braakklachten reageren niet op medicijnen. Als de draad door de darmwand heen gesneden heeft, wordt de kat snel zieker en zieker.

Op een röntgenfoto van de buik en/of met een echo van de buik is meestal duidelijk te zien wat er aan de hand is. Als de diagnose is gesteld, moet de kat op korte termijn worden geopereerd. Dit om te voorkómen dat de draad door de darmwand snijdt en zo leidt tot een darmperforatie.


De opgestroopte darmen zijn tussen de pijlen zichtbaar.


Op de echo is ook het draadje (rode pijlen) in de darmen (gele pijlen) duidelijk zichtbaar.

Operatie

Bij de operatie treffen we meestal een darm aan die een in de richting van de maag is opgestroopt. Het optillen en bewegen van de darm kan leiden tot een darmperforatie en moet dus uiterst voorzichtig worden uitgevoerd. Meestal beginnen we met het openen van de maag om het draadje achter het knotje door te knippen. Hierdoor schiet het draadje de darmen in. De darmen kunnen het draadje nu wel naar achter bewegen, waardoor het opstroopeffect vermindert. Het in de maag achter gebleven deel van de draad wordt verwijderd en hierna sluiten we de maag weer.

Het deel van de draad dat in de darm is achter gebleven moet hierna ook worden verwijderd. Het is namelijk niet zeker dat het ook daadwerkelijk door de darmen zelf geheel naar buiten kan worden getransporteerd. Meestal is een kleine snede in de darm genoeg om de resten van de draad te kunnen verwijderen. Soms is het ook nodig om de darm op meer plaatsen te openen om het draadje in zijn geheel te kunnen verwijderen.

Als de darmwand al geperforeerd is door de draad, moet dit stuk darm geheel worden verwijderd.

Een draadje onder de tong

Het kan ook voorkomen dat het draadje onder de tong “gevangen” wordt en aan weerszijden van de tong naar binnen verdwijnt. Afhankelijk van de lengte van de draad kan hierdoor hetzelfde probleem ontstaan als hierboven beschreven. Als het bekend is dat een kat een draad heeft ingeslikt, moet er daarom altijd onder zijn tong gekeken worden. Dit gebeurd pas nadat hij onder anesthesie is gebracht.

Spelen met de kerstversiering
Een ingeslikte draad is onder de tong vast gelopen.

Na het doorknippen van de draad proberen we of één van de uiteinden voorzichtig uit de bek tevoorschijn getrokken kan worden. Als het uiteinde van de draad al in de darm zit of in een kluwen in de maag ligt, lukt dit meestal niet. Het draadje moet dan operatief uit de maag of darmen worden verwijderd.

Na de operatie

Bij een darmoperatie geven we altijd korte tijd (24 uur) antibiotica en infuus. Een aanpassing van het dieet is meestal niet nodig. Als de beschadiging van de maag- en darmwand niet ernstig is, kan de kat vanaf 12 uur na de operatie weer beginnen met zijn normale voer.

Vooruitzichten

Als de kat op tijd wordt geopereerd, herstelt hij vrijwel altijd helemaal zonder blijvende schade. Echter, als de draad door de darmwand heen is gesneden, worden de kansen op herstel kleiner. In sommige gevallen kan het beschadigde stuk darm verwijderd worden. Helaas is soms de beschadiging te ernstig of is er teveel darminhoud naar de buikholte gelekt. Helaas moeten we daarom een enkele keer besluiten dat de kat beter niet meer wakker kan worden na de operatie.

Preventie

Wie zich eenmaal bewust is van de risico’s van het inslikken van draadvormige voorwerpen, zal graag willen voorkómen dat zijn kat dit lot treft. Laat uw kat daarom nooit met kerstslingers, andere draden of andere kerstversiering spelen, hoe leuk het er ook uit ziet. Zorg dat er voldoende ander ongevaarlijk speelmateriaal aanwezig is en stimuleer het spelen hiermee. Zo blijven de feestdagen ook echt een feest!