Insuline

De test meet de hoeveelheid insuline in het bloed. Insuline is een hormoon dat geproduceerd wordt in de alvleesklier en zorgt voor een juiste instelling van de hoeveelheid glucose in het bloed. De insuline- en glucoseniveaus moeten goed in evenwicht met elkaar zijn. Als er teveel van dit hormoon aanwezig is, kan er een tekort ontstaan aan suiker (hypo). Honden en katten met een hypo kunnen flauwvallen of epileptische aanvallen krijgen. Te veel insuline in het bloed kan het gevolg zijn van een tumor in de alvleesklier, die dit hormoon aanmaakt (insulinoom).

Insuline en suikerziekte

Honden en katten met suikerziekte maken zelf geen of te weinig van dit hormoon aan. Ook kan het zijn dat suikerziekte patiënten wel insulineproductie hebben, maar dat de werking onvoldoende is: cellen in de weefsels zijn ongevoelig geworden zijn voor de werking van insuline. Dieren met suikerziekte krijgen insuline via injecties toegediend. Wij kunnen de insuline meting niet gebruiken om de juiste dosering insuline bij honden en katten met suikerziekte te controleren.

Insulinoom

De insulinebepaling is vooral bedoeld om vast te stellen of een hond een insulinoom (alvleeskliertumor) heeft. De verschijnselen zijn net als of een suikerpatiënt teveel insuline krijgt toegediend: als de hoeveelheid glucose in het bloed te sterk daalt, krijgt de hond symptomen als trillen, honger krijgen, verwardheid, duizeligheid, flauwvallen of een epileptische aanval. We noemen dit hypoglycemie (‘een hypo’).

Een insulinoom is waarschijnlijk als:

  • De hond passende verschijnselen heeft (zie hierboven)
  • Glucose meerdere malen erg laag is (<2,5 mmol/l)
  • Insuline waarde hoog normaal of verhoogd is, op een tijdstip dat glucose meting juist laag is.

Behandeling van honden met een insulinoom

Als uw dierenarts of u denkt dat uw hond een insulinoom heeft, maken wij een echo van de buik (voor eerste controle op uitzaaiingen) en komt u op consult bij de internist. De internist bespreekt met u de behandelingsmogelijkheden en welke voor uw hond het beste is. De behandeling kan bestaan uit:

  • medicijnen (glucocorticoïden zoals prednisolon, diazoxide of Proglycem)
  • aangepaste voeding en verspreid in kleine porties over de dag
  • operatie (nadat een CT scan gemaakt is van de buik)

Prognose van insulinoom

De internist en de chirurg bespreken ook met u de vooruitzichten. Een insulinoom is een ernstige ziekte. Als een operatie mogelijk is en goed lukt, kan de hond langere tijd zonder medicijnen en zonder klachten leven. Als de chirurg alle tumorweefsel, dat zichtbaar was op de CT scan en tijdens de operatie, heeft verwijderd, bepaalt de internist nogmaals het glucosegehalte in het bloed. Als de waarde dan normaal of hoog is, is dat voor ons een goed teken dat de operatie geslaagd is.

Lees verder
Deel deze pagina
LinkedIn
Facebook
Email
WhatsApp
Onze receptionisten staan je graag te woord
Gerelateerde berichten