Euthanasie 

Euthanasie of het laten inslapen van een huisdier is een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook goed om uzelf voor te bereiden op dit moment en het rouwproces dat volgt. In dit artikel informeren wij u graag over wat er bij een euthanasie gebeurt en de daaropvolgende stappen. 

Wat is euthanasie?

Euthanasie betekent dat, op verzoek, het leven van een dier actief wordt beëindigd. In de volksmond spreken we in plaats van euthanasie ook wel van inslapen. Euthanasie vindt enkel plaats na een uitvoerig onderzoek van uw dier. Wanneer een dier naar mening van de dierenarts uitzichtloos lijdt, zal dit lijden in samenspraak met de eigenaar worden bekort door het uitvoeren van euthanasie. 

Wat wordt er gedaan om mijn dier in te laten slapen?  

Dit is enigszins afhankelijk van de toestand waarin uw huisdier zich bevindt ten tijde van de euthanasie. Was uw huisdier niet meer volledig bij bewustzijn, dan zal de dierenarts veelal met een eenmalige injectie uw dier in laten slapen. De dierenarts zal bij een ernstig ziek dier met een normaal bewustzijn vaak de euthanasie in 2 stappen uitvoeren. Tijdens de eerste stap van de euthanasie, geeft de dierenarts uw dier een slaapmiddel waardoor het bewustzijn en de spierspanning van het dier verminderen. Na de eerste stap zal in de tweede stap de injectie bij uw huisdier worden toegediend. Hierdoor komt het dier te overlijden. Het dier is pas overleden wanneer is vastgesteld dat het hart gestopt is met “kloppen”. 

Wat gebeurt er na de euthanasie met mijn dier?

Ten tijde van de euthanasie worden met u de opties tot afvoer van uw overleden huisdier besproken. U kunt ervoor kiezen dat u uw dier mee naar huis neemt en zelf zorg draagt voor het cremeren of begraven van uw dier. Wanneer het dier bij ons op de kliniek blijft kunt u kiezen voor een crematie of destructie. Het MCD werkt samen met dierencrematorium Westerhout . Wanneer uw dier is overgedragen aan Westerhout, zullen zij telefonisch contact met u opnemen alvorens zij over gaan tot crematie. Ook bespreken ze met u de wensen rondom de crematie:

  • Bij een individuele crematie cremeren ze uw dier alleen. Na afloop kunt u ervoor kiezen om de as van uw dier terug te krijgen in een urn/strooiblik/sieraad of kan de as worden verstrooid door het crematorium. 
  • Bij een collectieve crematie cremeren ze uw dier samen met andere huisdieren. De as zal in zijn geheel worden uitgestrooid en kan niet teruggekregen worden.

 

Kiest u niet voor crematie maar destructie, dan zal uw dier door de dierenambulance bij ons worden opgehaald en worden overgebracht naar een gezamenlijk inzamelpunt. Bij dit punt zullen alle dieren bij elkaar in grote bakken verzameld worden. Deze bakken worden veelal wekelijks geleegd en opgehaald door de destructor. Aangekomen bij de destructor zullen de medewerkers de bakken legen en het dierlijk materiaal industrieel verwerken tot dierlijke restproducten. 

Mocht u een andere keuze willen maken voor de afvoer van uw overleden dier, kunt u dat uiteraard altijd aangeven. 

Het rouwproces

Het verlies en afscheid moeten nemen van een huisdier is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw naasten. Rouwverwerking is een belangrijk onderdeel van de moeilijke tijd die aanbreekt. Iedereen ervaart het verwerken van zijn/haar huisdier op zijn/haar eigen manier. Bij de één zal het rouwproces heftiger zijn dan bij de ander. Belangrijk in het rouwproces is dat er ruimte is voor de emoties en u zo nodig kunt spreken over wat het verlies van uw huisdier met u doet. Zolang het rouwproces nog niet volledig is afgerond, is er emotioneel nog geen aanvaarding van het verlies van uw huisdier en zullen emoties als ontkenning, boosheid, schuldgevoel en somberheid door uw hoofd gaan.  

Onbegrip vanuit uw omgeving kan u soms het gevoel geven dat u er alleen voor staat. Rouwen om een huisdier is heel normaal en iedereen geeft dit op zijn eigen manier vorm. Probeer altijd aan een ander duidelijk te maken waar u doorheen gaat en bovenal dat rouwen om uw huisdier heel normaal is. 

Mocht u extra begeleiding willen in uw rouwproces dan kunt u te allen tijden contact opnemen met professor Nienke Endenburg. Nienke is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen tijdens een rouwproces wanneer een huisdier is overleden. Nienke is werkzaam als professor op de Universiteit van Utrecht. Op haar website van uw meer informatie: https://www.uu.nl/medewerkers/NEndenburg 

Lees verder
Deel deze pagina
LinkedIn
Facebook
Email
WhatsApp
Onze receptionisten staan je graag te woord
Gerelateerde berichten
Uw betrouwbare online apotheek Drogisterij Unique in Nederland