Welke insuline is het beste bij suikerziekte bij de kat?

Twee insulinepreparaten zijn geregistreerd voor gebruik bij de kat:

 • Caninsulin® (Vetpen®, Vetsulin®, lente insuline, insuline zink suspensie)
 • ProZinc® (protamine zink insuline)

Sommige mensen geven hun kat met suikerziekte insuline bedoeld voor de mens

 • Levemir® (detemir)
 • Lantus® (glargine)

Daarnaast zijn er humane insulinepreparaten die kort werken en gebruikt worden bij dieren in crisissituatie. Actrapid® is een krot-werkend insuline die daar veel voor wordt gebruikt.

Note: Een dierenarts mag humane medicijnen alleen voorschrijven als er geen goed geregistreerd diergeneeskundig alternatief is (cascaderegeling).
 

Maximale effect en werkingsduur verschillende insulinen bij de kat.

bron: ISFM consensus guidelines on the practical management of Diabetes Mellitus in Cats.

 

Welk insuline is het beste voor mijn kat?

Voor alle preparaten geldt dat ze 2 maal daags gegeven moeten worden.

Sommige studiegroepen zijn voorstander van het gebruik van langwerkende insulinepreparaten bij suikerziekte bij de kat.

Het is belangrijk om te beseffen dat naast de keuze voor het type insuline ook de volgende punten erg belangrijk zijn in het stabiliseren van de suikerziekte bij de kat:

 • De insuline moet elke dag 2x worden gegeven, ook in de weekenden, feestdagen, bij uitjes, congressen en tijdens vakanties.
 • De kat met suikerziekte moet op het juiste gewicht komen.
 • De kat moet een suikerziektedieet willen eten
 • De eigenaar moet goed begrijpen hoe de regulatie werkt, waar hij/zij op moet letten en hoe hij/zij symptomen moet interpreteren. 
 • De eigenaar kan het best zelf bloedsuiker bepalen.
 • De mogelijk oorzaak van de suikerziekte moet worden weggenomen.

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, is de kans groter dat de kat stabiliseert en soms zelfs (tijdelijk) herstelt.

Als het niet lukt om een kat met suikerziekte te stabiliseren, kan het zijn dat er fouten zijn gemaakt of dat de oorzaak van de suikerziekte is gemist. Er zijn echter ook katten die door de meest ervaren mensen niet gestabiliseerd kunnen worden. 
 

Leestips

 • Alles over suikerziekte bij de kat.
 • De hoogte van de fructosamine in het bloed vertelt hoe hoog de suiker de afgelopen tijd is geweest. 

Gerelateerde artikelen