Tessa Konning- van Sprang

Maak kennis met Tessa Könning!

Tessa is 36 jaar oud en is opgegroeid in Utrecht. Op dit moment woont ze in Ede met haar man, twee kinderen, 3 paarden en 2 katten. In haar vrije tijd houdt ze ervan om paard te rijden, buiten te ravotten met haar zoontjes en saxofoon te spelen bij het Diergeneeskunde orkest. Dit orkest bestaat uit dierenartsen en studenten diergeneeskunde.

Tessa heeft de opleiding Diergeneeskunde en het Europees erkend specialisatie traject radiologie (residency ECVDI) gevolgd. Ze heeft haar ECVDI opleiding, tot Specialist Veterinaire Radiologie, op het MCD gedaan van 2013 tot 2018. Zij was de eerste in Nederland, die het specialisatie traject heeft afgelegd in de kliniek. Tot die tijd was het enkel mogelijk om op de universiteit te specialiseren. Inmiddels zijn er meerdere residents, die buiten de universiteit hun opleiding doorlopen, onder andere binnen het MCD.

Het was vaak letterlijk zoeken naar de juiste manier om verschillende onderdelen voor elkaar te krijgen, maar dat is dankzij een top team dat achter haar stond erg goed gelukt. Tessa kan er nu ook erg van genieten zelf nieuwe residents te trainen tot goede radiologen en hen voor te bereiden op het zware internationale examen.

Voor Tessa is het hebben van medezeggenschap erg interessant en ze vindt het dan ook erg leuk om zichzelf daarin verder te ontwikkelen. Tijdens haar studie diergeneeskunde had ze al veel met medezeggenschap gedaan (meerdere jaren faculteitsraad, studentenraad, opleidingscommissie en meerdere besturen, vaak ook als voorzitter). Op dit moment zit ze in de OR van MCD AniCura en is ze voorzitter van de OR van AniCura Nederland. Ze wil zich graag blijven ontwikkelen in het medezeggenschap en vindt dit een erg mooie aanvulling op het vak inhoudelijke werk dat ze doet.

Tessa is al 11 jaar werkzaam bij het MCD, waarvan 9 jaar op de afdeling Radiologie en daarvoor ruim 2 jaar als poli-arts Orthopedie. Tessa is op dit moment werkzaam als specialist Veterinaire Radiologie. Tessa haar interesse ligt, mede vanwege haar achtergrond bij de orthopedie, bij orthopedische aandoeningen. Ze leest veel recente literatuur om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Deze literatuur wordt onderling ook weer besproken met de collega’s van de afdeling. Op deze manier blijft de hele afdeling op de hoogte van nieuwe kennis en technologieën. Daarnaast volgt Tessa ook regelmatig nascholingen.

Uitgeleerd is Tessa nog lang niet. Er zijn volgens Tessa namelijk altijd zeldzame patiënten waarvoor je buiten je comfortzone moet treden, waardoor je nieuwe dingen ontdekt en bijleert. Daarnaast staan technologie, onderzoek en kennisontwikkeling niet stil. Door hiervan op de hoogte te blijven, blijf je jezelf ontwikkelen

Tessa Konning