Pimobendan (Vetmedin®, Cardisure®) studies

Deze pagina is bedoeld als wetenschappelijke onderbouwing van de pagina Pimobendan (Vetmedin, Cardisure).

Pimobendan en kleine hond

Myxomateuze degeneratie van de mitraalkleppen leidt tot Mitralis-insufficiëntie (MI), een aandoening die vooral voorkomt bij kleine honden. Door lekkende kleppen hebben de honden een karakteristieke hartruis.

  • Ongeveer 50% van de honden met een hartruis krijgt hartfalen.
  • Het duurt meestal meerdere jaren na het ontdekken van een hartruis voordat hartfalen optreedt.
  • In eerste instantie is het hart niet vergroot (stadium B1). Het nut van hartmedicatie in dit stadium is niet aangetoond.

Vergroot hart: preventief pimobendan.

De Epic studie (oktober 2016) is uitgevoerd bij honden met mitralisinsufficientie door myxomatueze klepdegeneratie waarbij het hart vergroot is (stadium B2; LA/Ao ratio > 1.6 en LVIDDN > 1.7).

De studie laat zien dat honden die pimobendan krijgen vanaf het moment dat het hart vergroot is, later verschijnselen van hartfalen ontwikkelen of plots overlijden ten gevolge van een cardiaal probleem. Mediaan (= bij 50% van de honden) scheelt dit 15 maanden.

Hartfalen: Pimobendan of benazepril?

De QUEST studie (november 2013) is uitgevoerd bij honden met hartfalen door mitralisinsufficientie door myxomatueze klepdegeneratie.

Dieren die worden behandeld met Pimobendan en aanvullende medicatie blijven langer in de studie dan dierendie worden behandeld met Benazepril en aanvullende medicatie.

Pimobendan + ACE remmer?

De VETproof en SVEP studies hebben aangetoond dat een ACE remmer niet preventief werkt. Een hond met een hartruis dat niet in hartfalen is heeft geen profijt van een ACE remmer.

De QUEST studie heeft aangetoond dat pimobendan bij hartfalen beter werkt dan benazepril (zie boven).

Heeft het wel zin om bij hartfalen pimobendan en een ACE remmer te combineren? In de Guidelines 2009 geven cardiologen aan dieze medicijnen naast elkaar te gebruiken. In 2017 komt de VALVE studie met bewijzen in het voor- of nadeel van de ACE remmer.

Pimobendan bij DCM 

DCM is een hartziekte van grote honden.

Er is erg groot verschil in het verloop van de ziekte per ras. Dobermanns met deze aandoening leven bijvoorbeeld veel korter dan Cocker Spaniels. Zie schema DCM.

Er is mogelijk een verschil in werkzaamheid van pimobendan per ras. Bij de Dobermann met hartfalen, bijvoorbeeld, lijkt het medicijn beter te helpen dan bij de Cocker Spaniel:

Dobberman groot

Dobermanns met hartfalen leven langer als ze pimobendan krijgen (artikel)


Bij Cocker Spaniels met hartfalen lijkt pimobendan minder goed te werken (artikel)

Preventie van hartfalen bij de Doberman


25 tot 50% van alle Dobermanns krijgt de hartspierziekte DCM.

Als Dobermans pimobendan krijgen toegediend zodra echografisch zichtbaar is dat de hartspier minder goed werkt (de LIVDS is vergroot), duurt het significant langer voordat de hond hartfalen ontwikkelt (vocht vasthoudt) of plots overlijdt.

Dobermanns die werden behandeld nadat werd vastgesteld dat de echo afwijkingen vertoonden leefden significant langer (mediaan 623 dagen) dan de controlegroep (mediaan 466 dagen) Deze honden kregen, indien nodig, ook medicijnen tegen hartritmestoornissen (bron: PROTECT studie, mei 2016).

Preventie hartfalen bij de Ierse Wolfshond

Ook bij de Ierse Wolfhond komen hartafwijkingen veel voor. Anders dan bij de Doberman, verslechterd de hartfunctie bij de Ierse Wolfshond traag.

Uit onderzoek uit 2016, waarbij Ierse Wolfshonden worden gevolgd met DCM en/of atrium fibrillatie (AF) lijkt het ook zinvol om bij dit ras bij de eerste afwijkingen te starten met Pimobendan. Aangemerkt moet worden dat het om een kleine studie gaat (25 van de 66 honden ontwikkelen hartfalen of overlijden plots). (zie studie maart 2016)

Preventie van hartfalen bij andere rassen met DCM

De SHIELD studie moet antwoord geven op de vraag of het preventief inzetten van pimobendan bij DCM (dus voordat er sprake is van hartfalen) zinvol is. Het is nog niet bekend wanneer deze studie gepubliceerd wordt.

Pimobendan bij de kat

Er zijn dierenartsen die pimobendan voorschrijven bij de kat.

Twee artikelen in de Veterinary cardiology 2011 en JAVMA 2012 concluderen dat meer onderzoek nodig is om te achterhalen of pimobendan bij de kat toegevoegde waarde heeft.

Er is onderzoek gaande (John E Rush), maar het is niet bekend wanneer dit gepubliceerd wordt.

Lees verder
Deel deze pagina
LinkedIn
Facebook
Email
WhatsApp
Onze receptionisten staan je graag te woord
Gerelateerde berichten
Uw betrouwbare online apotheek Drogisterij Unique in Nederland