Fructosamine

Bij honden en katten kunnen we de hoeveelheid fructosamine in het bloed testen. Dit doen we om vast te stellen of een verhoging van de glucose waarde in het bloed komt door suikerziekte of niet. Fructosamine is een eiwit in het bloed waaraan vrij glucose uit het bloed gebonden is. Als er veel glucose in het bloed aanwezig is, zal er veel van dit eiwit gevormd worden. De hoeveelheid fructosamine in het bloed is een maat voor de gemiddelde bloedsuikerwaarde gedurende twee tot drie weken voorafgaand aan de meting.

De glucose meting kan een moment opname zijn. Fructosamine bepalen we om te achterhalen of de glucose de laatste 2 tot 3 weken ook al verhoogd was. Het zegt dus meer iets over de suikerstofwisseling van de laatste weken. Honden en katten met suikerziekte hebben naast een hoog glucose, ook een verhoogd fructosamine.

Bij mensen met suikerziekte wordt deze test ook gebruikt om te controleren of de behandeling van suikerziekte wel goed gaat. Bij honden en katten die we behandelen met insuline voor suikerziekte, blijft de fructosamine waarde vaak wat verhoogd. We kunnen deze test dus niet goed gebruiken om te controleren of de suikerziekte goed behandeld wordt. Als de waarde erg hoog is (katten > 550 μmol/l, honden > 450 μmol/l), weten we dat de suikerziekte-patiënt nog niet goed is ingesteld op de insuline. Maar we moeten niet nastreven dat de hond of kat met de insuline behandeling helemaal normale fructosamine waarden krijgt (dan moet je zoveel insuline geven dat er ook risico is op suiker tekort, zogenaamde hypo’s).

Waarom bepalen we fructosamine?

  • Onderscheid tussen kortdurende of al langer aanwezige verhoging van het glucose gehalte in het bloed.
  • Monitoring van hond en kat met suikerziekte (Let op: voor de fijn-regulering zijn glucose-controles nodig)

Verhoging past bij:

  • Suikerziekte, diabetes mellitus
  • Langer aanwezige verhoging van glucose door andere reden
  • Teveel eiwit (albumine) in het bloed
  • Te traag werkende schildklier

Verlaging past bij:

Lees verder
Deel deze pagina
LinkedIn
Facebook
Email
WhatsApp
Onze receptionisten staan je graag te woord
Gerelateerde berichten