Heb je een spoedgeval?

Consult bij spoedarts

Het verloop van het spoedconsult is afhankelijk van de ernst van de klachten:

Minder ernstige spoed

Indien de toestand van uw dier het toelaat zal de dierenarts met u de voorgeschiedenis (anamnese) bespreken, waarna algemeen onderzoek en eventueel aanvullende onderzoeken zullen plaatsvinden. Aan de hand hiervan kunnen wij een behandelplan maken en starten met een behandeling.

Ernstige spoed

Soms is het noodzakelijk om meteen tot actie over te gaan om het leven van een dier te redden. De eerste stappen zullen dan tijdelijk worden uitgesteld totdat de toestand van uw dier stabiel is.

Uw huisdier wordt opgenomen

Indien nodig kan uw huisdier bij het Medisch Centrum voor Dieren 24/7 verpleegd worden. Er is altijd iemand aanwezig om de opgenomen dieren te verzorgen.

Lees verder bij opname.

Terug naar uw dierenarts

De spoedkliniek is bedoeld voor het opvangen en helpen van spoedpatiënten. Voor het verder uitzoeken van minder spoedeisende zaken en voor controles adviseren wij u contact te zoeken met uw eigen dierenarts. 

Uw eigen dierenarts ontvangt per email een verslag van de spoedkliniek.

  • Als er bloedonderzoek is gedaan, wordt dit verwerkt in het verslag.
  • Als er röntgenfoto’s zijn gemaakt, krijgt u die mee op DVD.

Door naar de dierenarts-specialist

Indien gewenst kan uw huisdier verder onderzocht worden door een dierenarts-specialist. Over het algemeen gebeurt dit op weekdagen, maar als de klinische situatie dat niet toelaat zal de spoedarts na het spoedconsult contact zoeken met de specialist om te overleggen.