Heb je een spoedgeval?

Tarieven spoedkliniek

De rekening van de spoedkliniek is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

Consult

Als u langskomt bij de spoedarts betaalt u altijd een consult. Bij het maken van uw afspraak kunt u vragen hoeveel dit kost.

 • Dit bedrag dekt het intakegesprek, het lichamelijk onderzoek, het maken van een plan, de uitleg aan u en het schrijven van een verslag.

Aanvullend onderzoek en/of behandeling

Na het afnemen van de ziektegeschiedenis en het lichamelijk onderzoek zal de spoedarts u adviseren over wat er met spoed gedaan moet worden en wat kan wachten. De spoedarts kan meteen de bijbehorende kosten uitrekenen voor bijvoorbeeld:

 • Bloedonderzoek
 • Urine onderzoek
 • Röntgenfoto’s
 • Hechten van een wond
 • Openen van een abces
 • Toedienen van medicijnen per injectie of per infuus
 • Etc.

Opname

Voor opname kan een kosteninschatting gemaakt worden, waarbij uitgegaan wordt van een “normaal verloop” van de aandoening van uw dier zonder bijkomende complicaties. We raden u aan om bij een opname van een paar dagen of langer, ook zelf even regelmatig te informeren naar de kosten op dat moment. Kosten voor opname zijn opgebouwd uit:

 • Opnamekosten per dag
 • Hoeveelheid infuus
 • Zuurstof nodig?
 • Hartbewaking nodig?
 • Medicijnen
 • Terugkerende (bloed-)onderzoeken


Omdat er soms onvoorziene omstandigheden optreden, is het vooraf onmogelijk om precies de hoogte van de rekening te bepalen. Als de kosten veel hoger zullen uitvallen dan van te voren ingeschat, zal de dienstdoende dierenarts u hiervan telefonisch op de hoogte brengen (zorg dat u altijd bereikbaar bent).

Alle kosten voor behandeling, onderzoek, opname,  medicijnen, injecties, dieetvoer of bijvoorbeeld een kraag, zult u op de gespecificeerd nota terug kunnen vinden.

Opname

Na een bezoek aan de Spoedkliniek wordt u vriendelijk verzocht direct af te rekenen per PIN of contant.

We kunnen u tijdens een langere opnameduur ook vragen om tussendoor een deelbedrag te betalen.

Duurder dan uw dierenarts?

De kosten voor spoedeisende hulp zijn mogelijk hoger dan u bij uw eigen dierenarts gewend bent. Dit heeft met name te maken met het feit dat:

 • De spoedkliniek alleen spoedpatiënten helpt. Soms blijft de agenda leeg, soms is het heel erg druk.
 • Er continu personeel aanwezig is, 24 uur per dag, ook als er geen klanten zijn.
 • De CAO voorziet in een onregelmatigheidstoeslag in de nachtelijke uren
 • De spoedkliniek alleen zieke dieren ziet en geen routine ingrepen (als sterilisatie, castraties en vaccinities) uitvoert.
 • De spoedkliniek nauwelijks geld verdient aan verkoop van voeding, vlooien- en ontwormingsmiddelen.

Algemene voorwaarden

Op de (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192.